Nu är det av vikt att göra Pensionsskolan Pensionskoll – om du är privatanställd tjänsteman.

Från den 1 oktober har vi nämligen fått en nu upphandling för landets ca två miljoner kollektivt anställda tjänstemän. Vi hämtar följande från Collectum.

Lägre avgifter i äldre bestånd, bredare fondutbud och förbättrade produkter är några av nyheterna när Collectum upphandlat försäkringsgivare för tjänstepensionen ITP kommande fem år.

Totalt åtta försäkringsgivare har valts ut för att förvalta den premiebestämda delen av tjänstepensionen ITP under kommande femårsperiod. Det finns fem alternativ för traditionell försäkring och fem alternativ för fondförsäkring. Inom fondförsäkring erbjuds över 100 olika fonder fördelade på de fem olika alternativen.

OBS! Skandia och SEB inom traditionell försäkring samt Futur och Movestic inom fondförsäkring, är de bolag som inte längre kommer att finnas tillgängliga i utbudet. Vidare kan du behålla ditt tidigare val, trots att det inte längre finns med i utbudet för din tjänstepension inom ITP. För att göra det, krävs ett så kallat bekräftelseval som du kan göra under perioden juli – september. Om du inte gör det, kommer inbetalningarna istället gå till Alecta från och med den 1 oktober

Traditionell försäkring

·       Alecta

·       AMF

·       Folksam

·       Nordea

·       SPP

Fondförsäkring

·       Handelsbanken

·       Länsförsäkringar

·       Nordea

·       SPP

·       Swedbank

Alecta fortsätter att vara förhandsvalet inom traditionell pensionsförsäkring för den privattjänsteman som inte gör något aktivt val. Alecta har haft högst totalavkastning historiskt sett. Oavsett om man tittar 5, 10 eller 15 år tillbaka i tiden så har Alecta bäst totalavkastning. Alectas produkt förväntas även ge högst pensionsutbetalning till lägst avgift.

Alecta var sammantaget bäst i den utvärdering som gjorts. Det går dock inte att bortse från den senaste tidens händelser i bolaget. Därför är det viktigt att påminna om att det alltid finns möjlighet att ompröva en tilldelning. Det kan till exempel ske om ingripande görs från Finansinspektionen i ett valt bolag. Vi kommer noga fortsätta att följa Alectas agerande.

Precis som i de fyra föregående upphandlingarna har Collectum gjort en oberoende utvärdering där låga avgifter, möjligheten till hög avkastning och i slutändan höga pensioner varit det väsentliga. Dessutom har årets upphandling inriktats på stärkt kvalitet i såväl utbud som bredd.

Avgifterna sänks nu ytterligare, från redan låga nivåer. Genom att denna gång få ner avgifterna även i äldre bestånd, kommer tjänstemännen redan under ett enskilt år att spara hundratals miljoner som annars hade gått till avgifter.

Med upphandlingen får de 37 000 privata företag som har kollektivavtal en ännu bättre tjänstepensionsförmån för sina tjänstemän. Totalt omfattar upphandlingen cirka 2,2 miljoner tjänstemän som är eller tidigare har varit anställda på ett företag med kollektivavtal.

De nya avtalen träder i kraft den 1 oktober 2023 och gäller till och med den 30 september 2028.

Upphandlingarna görs vart femte år och bygger bland annat på en utvärdering av historisk förmåga att ge avkastning, låg avgiftsnivå och att produkten har potential att ge en bra pensionsutbetalning.

Upphandlingarna av tjänstepensionsförvaltare genomförs av Collectum på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. De tidigare upphandlingarna genomfördes 2007, 2010, 2013 och 2018.

Posted in Okategoriserade.