Tjänstepension

Den pension som du har utöver allmän pension och genom kollektivavtal kallas tjänstepension. Idag har cirka 9 av 10 anställda har tjänstepension. Tjänstepensionen är den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren. Det är med andra ord inte alla arbetsgivare som erbjuder tjänstepension, därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller just dig.

Tjänstepensionen är viktig för din total pension och kan se olika ut beroende på var du är anställd. De flesta som arbetar har tjänstepension utöver allmän pension. Tjänstepensionen bestäms mellan arbetsgivare och fackförbund och då inom ramen för ett kollektivavtal, men en tjänstepension kan även tecknas direkt med dig som anställd. 

Kollektivavtal på arbetsplatsen – då har du tjänstepension

Har du kollektivavtal på din arbetsplats kan du vara säker på att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension. Kollektivavtal kan vara lokala och bara gälla din arbetsplats eller vara rikstäckande och omfatta en hel bransch. Du kan också ha en annan tjänstepensionslösning via din arbetsgivare.

Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige. Vilket avtal du tillhör beror på inom vilket område eller bransch du arbetar. Skriv ett meddelande till oss om var du jobbar, så återkommer vi och berättar mer om just din tjänstepension. 

Du som saknar tjänstepension

Är du egen företagare eller helt saknar tjänstepension kan du kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom eget sparande. Ett bra riktmärke är att spara 5% procent av din månadslön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (47 625 kr per månad för 2024). Tjänar du mer än så behöver du också spara mer, exempelvis ev. tillägg för den risk som du tar när du driver eget företag, det innebär att 7 % till 10 % av lönen bör vara din tjänstepensionsnivå. Hur du lägger upp den och vad du behöver är vår specialitet i form av förköpskunskap och vi tillhandahåller pensionsutbildningar för alla kundgrupper från 90 minuter upp till heldagar.

Osäker på om du har tjänstepension? ​

De flesta anställda har tjänstepension, men många vet inte om det. Är du osäker på om du har tjänstepension på din arbetsplats finns det enkla sätt att ta reda på det. Det närmast du kan göra är att ställa frågan till din arbetsgivare, ju tidigare desto bättre, förslagsvis redan på anställningsintervju. Annars vänder du dig till din fackföreträdare, eller till oss på pensionsskolan, så kan vi berätta mer om vad du behöver veta.

​Tips om tjänstepension

 • Ta reda på om du har kollektivavtal eller ett annat avtal på din arbetsplats där arbetsgivaren betalar in pengar till din tjänstepension. 
 • Beställ pensionsskolans pensionskoll, om du är osäker på ifall du haft tjänstepension från dina tidigare arbetsplatser. Då ser du vad som hittills har betalats in till din tjänstepension. Du kan även se vad din framtida totala pension kan tänkas bli. Min pension
 • Saknar du tjänstepension?! Då finns det möjlighet att arbetsgivaren ändå kan ha en lösning för dig genom att betala in motsvarande minst 5% procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (47 625 kr). till en tjänstepension. Prata med din arbetsgivare för att ta reda på hur detta fungerar, eller be arbetsgivaren kontakta oss, så berättar vi mer.

Pensionsutbildning för anställda

Exempel på innehåll – aktuella frågor som rätas ut:

 • Vad säger de nya regelverken?
 • Vilka olika delar består pensionen av och varför?
 • Översiktligt om allmän pension, var ligger det pensionsgrundande taket?
 • Tjänstepensionens regler och vilka pensionsval ska göras?
 • Pensionskunskap för rekrytering, omställning, pensionsavgångar?
 • Löneväxling, en allt vanligare löneförmån, varför är det så?
 • Alternativa pensionslösningar, vad innebär dessa pensionslösningar?
 • Blandad inkomst, lön och pension, vad är det för fördelar?

På kursen varvar vi frågor och svar, föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.