Inspiration & Pension

Arbetsgivare

Är du arbetsgivare idag, så har du en önskan att attrahera din arbetskraft, både vid rekrytering, utveckling som vid omställning. Vi har programverksamhet från 90 minuter upp till heldagar för att hjälpa dig att nå dina mål. Se mer under vår länk.

Anställd

Är du anställd med kollektivavtal, så har du redan ett trygghetspaket av förmåner, men för att optimera dessa finns pensionsskolan. Se länk.

Företagare

Är du företagare, så saknar du kollektivavtal och allt som ofta en trygg tjänstepension. Se länk.

65 +

Vi 65-plus, så börjar dom allra flesta fundera på att efter arbetsliv kommer ett pensionärsliv som idag är för dom allra flesta 30 % av livslängden. Se länk.