Allmän pension

Allmän pension är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar över. Den består av flera olika delar som inkomstpension, premiepension, garantipension, efterlevandepension, men även bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd kommer därifrån. Alla som arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Den grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Det gäller även inkomster som arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning, men även. Det finns också delar i den allmänna pensionen som inte är inkomstgrundade, som till exempel garantipensionen. Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever.

Den allmänna pensionen, inkomstpension och premiepension kan ligga på 45 % av din slutlön, dock kan det variera mycket beroende på hur din premiepension som inkomstförhållande förändras under arbetslivet.

Pensionen består av en förmånsbaserad pension i form av inkomstpension och en premiebaserad pension i form av premiepension. Det som avsätts i form av arbetsgivaravgifter och egenavgifter är 16 % till inkomstpensionen och 2,5% till premiepension av din lön upp till 8,07 inkomstbasbelopp, taket för intjänade av allmän pension. 2019 är det inkomstbasbeloppet 64 400 x 8,07 = 519 708 kr för 2019 och 43 309 kronor som månadslön.   

Pensionsnyheter för inkomståret 2019

  • Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 1,4 procent, i snitt 100 – 260 kronor före skatt. 
  • Premiepensionen, omfattar 1,5 miljoner pensionärer av landets 2,1 miljoner pensionärer.
  • Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med 2,2 procent.
  • Totalt ökar den genomsnittliga totala pensionen (allmän pension plus tjänstepension) med mellan 170 kronor och 740 kronor per månad* efter skatt eller 170 – 430 kronor per månad före skatt.