Allmän pension

Allmän pension är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar över. Den består av flera olika delar som inkomstpension, premiepension, garantipension, efterlevandepension, men även bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd kommer därifrån. Alla som arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Den grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Det gäller även inkomster som arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning, men även. Det finns också delar i den allmänna pensionen som inte är inkomstgrundade, som till exempel garantipensionen. Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever.

Den allmänna pensionen, inkomstpension och premiepension kan ligga på ca 45 % – 55 % av din slutlön, numera kan det variera mycket beroende på hur din premiepension som inkomstförhållande förändras under arbetslivet.

Pensionen består av en förmånsbaserad pension i form av inkomstpension och en premiebaserad pension i form av premiepension. Det som avsätts i form av arbetsgivaravgifter och egenavgifter är 16 % till inkomstpensionen och 2,5% till premiepension av din lön upp till 8,07 inkomstbasbelopp för respektive inkomstår.

(2024 uppgår 8,07 ibb till 51 245 kr i månadslön.)

Pensionsnyheter

Numera knyts framtidens pensioner till ”medellivslängden – riktåldern” och det har innebär att vi den största pensionsreformen påbörjad från 2020.

År 2020
– Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjdes från 61 till 62 år
– LAS-ålder höjdes från 67 till 68 år

År 2023
– Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 62 till 63 år
– Ålder för garantipension höjs till 66 år
– LAS-ålder höjs från 68 till 69 år

År 2026
– Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 63 till 64 år.
– Ålder för garantipension knyts till riktåldern.

– Riktåldern kommer troligtvis att vara 67 år.