Allmän pension

Allmän pension är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar över. Den består av flera olika delar som inkomstpension, premiepension, garantipension, efterlevandepension, men även bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd kommer därifrån. Alla som arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Den grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Det gäller även inkomster som arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning, men även. Det finns också delar i den allmänna pensionen som inte är inkomstgrundade, som till exempel garantipensionen. Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever.

Den allmänna pensionen, inkomstpension och premiepension kan ligga på 45 % av din slutlön, dock kan det variera mycket beroende på hur din premiepension som inkomstförhållande förändras under arbetslivet.

Pensionen består av en förmånsbaserad pension i form av inkomstpension och en premiebaserad pension i form av premiepension. Det som avsätts i form av arbetsgivaravgifter och egenavgifter är 16 % till inkomstpensionen och 2,5% till premiepension av din lön upp till 8,07 inkomstbasbelopp, taket för intjänade av allmän pension. 2020 är det inkomstbasbeloppet 66 800 x 8,07 = 539 076 kr för 2020 och 44 923 kronor som månadslön.  Avrundat 45 000 kr i månadslön för att uppnå det pensionsgrundande taket 2020.

Pensionsnyheter för inkomståret 2020 – 2021

  • Inkomst- och tilläggspensionen får en minskning med 1,5 % för 2021, 180 kronor per månad för dig som har en pension före skatt på 12 000 kronor. (Kopplat till COVID-19)
  • Premiepensionen, en minskning i genomsnitt med 8 % cirka 700 kr. Omfattar ca 1,5 miljoner pensionärer av landets 2,1 miljoner pensionärer.
  • Garantipensionen och vissa tjänstepensioner får per automatik ett högre grundskydd om inkomst-/tilläggspension minskar.