Skatt på pension

Precis som lönen beskattas också pensionen.

Hur mycket skatt du betalar beror på hur gammal du är, var du bor och hur stor inkomst du har. Det är bra att komma ihåg att om du jobbar samtidigt som du tar ut pension finns det en större risk att stora delar försvinner i skatt. Detta gäller normalt fram till du fyller 65 år, därefter från 1 januari när du fyller 66 år får du ökat jobbskatteavdrag och högre grundavdrag, så då blir det en skattelättnad med blandad inkomst. Nytt förslag innebär att det förhöjda grundavdraget för personer som vid årets ingång har fyllt 66 år förstärks. I genomsnitt minskar skatten med ca 1 300 kronor per person och år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Skillnader i skatt för allmän pension och tjänstepension

När du gör din pensionsprognos på minpension.se är det bruttobelopp som anges, det vill säga före skatt. För den allmänna pensionen betalar du den skattesats som gäller i kommunen där du bor. När det däremot gäller tjänstepensionen är det förval om 30 procent i skatt. Det innebär att du bör göra en enkel skatteuträkning på vad du totalt har för inkomst och ev. ber om ett högre skatteavdrag för att reducera risken för restskatt.

Kom ihåg!

Om du jobbar och har pension dras det skatt enligt två olika skattekolumner. Däremot blir som sagt skatten lägre enligt nu gällande regler från 1 januari året du fyller 66 år. Det beror på förstärkt jobbskatteavdrag och förhöjt grundavdrag.

Tips!

  • Ta reda på vad som gäller för dig och gör en skatteuträkning via Skatteverket, eller minpension.se som kommer att komplettera med ett verktyg som ger dig en enkel skatteuträkning på din pensionsinkomst. 
  • pensionsmyndigheten.se lämnar även räkneexempel på hur senare pension ger lägre skatt. 
  • Om du funderar på att löneväxla, från lön till pension, så sänker du skatten eftersom arbetsgivaren på pension betalar löneskatt och på lön betalar marginalskatt, det handlar om drygt 6 %. Ner till taket för pensionsgrundande inkomst 8,07 inkomstbasbelopp, så är det som regel värt att ta reda på var och ens möjligheter. Men, även under detta tak.
  • Brytpunkt för statlig skatt finns att hämta årsvis från Skatteverket.se, så en liten marginalskatt blir det, för att nå det pensionsgrundande taket.