Utbildning

Pensionsutbildning för anställda

Exempel på innehåll – aktuella frågor som rätas ut:

  • Vad säger de nya regelverken?
  • Vilka olika delar består pensionen av och varför?
  • Översiktligt om allmän pension, var ligger det pensionsgrundande taket?
  • Tjänstepensionens regler och vilka pensionsval ska göras?
  • Pensionskunskap för rekrytering, omställning, pensionsavgångar?
  • Löneväxling, en allt vanligare löneförmån, varför är det så?
  • Alternativa pensionslösningar, vad innebär dessa pensionslösningar?
  • Blandad inkomst, lön och pension, vad är det för fördelar?

På kursen varvar vi frågor och svar, föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.  


Här kan du ladda ner filen som ska fyllas i under utbildningen.


Här kan du lämna din recension: