Pension, alla är berörda av den, men få har kunskap om den.

Pensionen väcker många känslor både för ung som gammal. Vi vet alla att vi förr eller senare kommer att bli pensionärer och vara mer eller mindre ekonomiskt beroende av vår pension.

När du börjar jobba på en arbetsplats och har fyllt 25 år omfattas du oftast av en tjänstepension kopplat till den yrkeskategori du tillhör. Är du egenföretagare har du inte denna trygghet. Det betyder att det är mycket stor skillnad om du är anställd eller egenföretagare den dag som du uppnår 65 års ålder, om vi utgår ifrån att förhållandena i övrigt är lika.

Som anställd avsätter din arbetsgivare 4,5% till din tjänstepension men som egenföretagare har du oftast fullt upp och du kanske aldrig kommer avsätta något till din framtida pension. Skillnaden kan då vara så mycket som 2 miljoner kronor mellan dessa kategorier.

För den som gör ett val av pensionslösning och det handlar då oftast om premiepensionen eftersom premiepensionen är något som alla får bara det finns en skattepliktig inkomst (avsättningen är 2,5% upp till ett tak som är 43 300 kr i pensionsgrundande lön per månad.) Valet görs minst en gång. Att det då bara inom premiepensionssystemet finns över 500 fonder att välja på innebär för många att man bara gör bara ett val eller ett så kallat icke val, som innebär att det är då AP7 som förvaltar din premiepension.

När/om du som egenföretagare och/eller anställd går vidare till tjänstepensionsval, så är det viktigt att veta att alla bolag inte är lika och att förvaltningskostnader har betydelse likaväl som hur du prioriterar en trygghet för dina efterlevande i händelse av dödsfall. Du får också veta vad en kommande pensionsreform betyder för just dig.

Vad ska du då göra?
Förslagsvis anmäl dig till vårt kommande webbinarium.

 Välkommen till Pensionsskolan, ett koncept som är byggt på expertens kunskap och kundens behov. Fri från bankers och försäkringsbolags inflytande. Kundnyttan är byggd utifrån en ren objektiv pensionskunskap. Med inspiration och mer än 30 års erfarenhet från pensionsområdet får du äntligen en förflyttning till ”att göra” i stället för att skjuta upp besluten, som handlar om mer än 30 % av din livslängd. Vi bjuder nu in dig som är företagare/arbetsgivare till en inspirationsutbildning. Som pricken över i kommer du även att få en option till en individuell pensionskoll för att optimera din befintliga pensionsplan.    
Varmt välkommen!

Posted in Okategoriserade.